top of page
investigation, discovery and vision concept - happy little african american girl looking t

Colourwoods & IEP

Hart en handen in de praktijk

Voor wie:

Voor directie en leerlingen

Hoe kun je het volledige kind zien en helpen bij de groei?

IEP onderscheidt zich al jaren van andere leerlingvolgsystemen door het volledige beeld dat zij van het kind in kaart brengt. Steeds meer mensen zien de waarde van het kijken naar de totale ontwikkeling van een kind: niet alleen de scores op de cognitieve vakken, maar ook hoe hij/zij zich voelt en hoe de groei op de organisatorische en creatieve kant is. Lang waren dit onderwerpen die van ondergeschikt belang werden gezien, zeker bij de toetsing en beoordeling van een kind. IEP heeft hierop een ommezwaai teweeg gebracht. Inmiddels heeft de wetenschap ook aangetoond dat de cognitie van een kind beter ontwikkelt, als het sociaal emotioneel en creatief groei kan laten zien. Zo ontstaat met IEP een totaalplaatje van de ontwikkeling van het kind op het gebied van Hoofd, Hart en Handen.  

Colourwoods deelt deze mooie visie en kan scholen ondersteunen in de uitvoering hiervan op het gebied van Hart en Handen.   


Vragen waar je als leerkracht tegenaan kan lopen zijn:
- Hoe brengen we de ‘hart en handen’ benadering praktisch de klas in?
- Hoe interpreteren we de ‘hart en handen’ spindiagrammen en wat doen we er vervolgens mee?
- Hoe gaan we met kind en ouder in gesprek over ‘hart en handen’? Dat taal en rekenen belangrijk is begrijpen ze vaak wel, maar het sociaal emotionele en creatieve gedeelte wordt vaak gezien als ‘iets erbij…’
- Hoe zorg ik voor een fijn werkklimaat in de klas? En hoe zorg ik voor een creatief klimaat waarbij aan elementen zoals kritisch denken, eigenaarschap, vertrouwen en openheid, speelsheid gewerkt wordt? 
- Hoe kan ik de groei op een creatieve manier zichtbaar maken in het portfolio?


Op al deze vragen geven we antwoorden in de training:
Hart en handen in de praktijk
De training wordt op maat gemaakt: inhoud en duur van de training hangt af van de vragen waar uw school tegenaan loopt. Elke training zal in elk geval bestaan uit een theoretisch en een praktisch creatief gedeelte. 

Weten of dit iets voor jouw school is?

Maak een afspraak, we gaan graag in gesprek om de vragen en mogelijkheden te bespreken. 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Contactformulier

Jan Wolkerssingel 19
3541AA Utrecht

 Miriam: 06 24736307 | Jochem: 06 29536245

"Het geheim om vooruit te komen is beginnen."

bottom of page